Nghị quyết chi bộ tháng 3/2020

Chủ nhật - 01/03/2020 22:53
Nghị quyết chi bộ tháng 3/2020
ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN CÁT
CHI BỘ TRƯỜNG THCS CÁT BÌNH
*
Số:      -NQ/CB-THCS
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Diễn Cát, ngày 02 tháng 03 năm 2020
 NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 03/2020
1. Thông tin về tình hình thời sự
- Thông tin, thời sự tháng 2/2020
- Tin trong tỉnh, huyện xã trong tháng.
- Một số tình hình quốc tế đáng chú ý.
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
- Triển khại Nghị quyết của Đảng bộ xã Diễn Cát về đánh giá lãnh đạo nhiệm vụ tháng 02/2020 và 1 số nội dung liên quan chỉ đạo chi bộ tháng 03/2020.
- Chính sách, văn bản mới, các văn bản tuyên truyền (các nội dung liên qua đến Đại hội Đảng bộ các cấp, chú ý đến Đại hội Đảng bộ xã Diễn Cát)
- Triển khai kế hoạch thu đảng phí tháng 03/2020
PHẦN I
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ THÁNG 02/2020
I. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
  - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tốt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2020).
   -  Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh quốc gia, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng ngăn chặn mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong dịp tết nguyên đán.
  - Tuyên truyền trong cán bộ Đảng viên ý thức cao trong việc phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị và cộng đồng dân cư nơi cư trú.          
    - Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 02 của Đảng cấp trên.
II. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 02 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 - Ổn định tốt nền nếp dạy và học trong toàn trường sau nghỉ tết nguyên đán. Duy trì tố sỹ số học sinh nhất là sau nghỉ tết nguyên đán Canh Tý (chỉ học 01 tuần)
  -  Triển khai công tác KĐCL thu thập minh chứng viết phiếu đánh giá tiêu chí..
  -  Thực hiện tốt công tác BDTX theo kế hoạch.
 - Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp nhất là học sinh giỏi lớp 9 dự thi chọn đội tuyển họn sinh giỏi tỉnh và kết quả với 04 em tham gia đội tuyển dự thi cấp tỉnh các môn (Lý 01; Địa 01; GDCD 01; Tin học 01), Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi HKPĐ để chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh môn Bơi, Đội tuyển dự thi cấp cụm huyện các môn Cờ vua và Đá cầu. Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6;7;8 và Tin học trẻ bằng hình thức trực tuyến, qua Gmail, Zalo tương tác giữa người học và GV trực tiếp bồi dưỡng.
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên về dạy học trực tuyến E learning để triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nhà trường nghỉ dể phòng chống dịch Covid – 19 và chuẩn bị cho công tác tập huấn chương trình GDPT 2018.
- Tu bổ CSVC nhà trường, xây dựng mới hệ thống rửa tay bằng xà phòng.
- Tham mưa địa phương về công tác xây dựng CSVC nhà trường đã được địa phương đang triển khai.
- Phân công CB, GV, NV trực, vệ sinh nhà trường bảo đảm tốt ANTT trong dịp HS nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.
- Triển khai kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2020.
- Phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm 2020 – 2021 đảm báo quy mô trường lớp. Tính theo nhu cầu nhân sự năm học 2020-2021 nhà trường dự kiến thừa GV sau khi dạy biệt phái trở về và GV hiện tại thừa 11 Gv chủ yếu là GV Văn và Toán.
- Bộ phận kế toán hoàn thành phê duyệt kế hoạch miễn giảm kỳ II cho học sinh.
 III. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
Lãnh đạo Công đoàn:
 - Duy trì hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
- Thực hiện tốt việc phối hợp tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.
- Tuyên truyền đoàn viên công đoàn về phòng chống dịch Covid -19.
IV. Công tác xây dựng Đảng
 -  Tuyên truyền, triển khai quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp trong tháng.
 -  Tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 thành công.
 -  Đã tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo; Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với đơn vị.
 -  Đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên công nhân viên. Hoàn thành viết bài thu hoạch về học tập chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2020.
- Tiếp tục theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị Võ Thị Bích Thảo để chuyển đảng chính thức trong tháng 3.
* Đánh giá chung việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 02 năm 2020.
-  Công tác tư tưởng chính trị, an ninh trật tự và an toàn tài sản được đảm bảo.
- Các nội dung nghị quyết của Đảng ủy, của chi bộ tháng 03/2020 đã được triển khai và tổ chức thực hiện tốt trong toàn trường.
- Cán bộ GV nhà trường làm tốt công tác vệ sinh, trực trường trong thời gian HS nghỉ.
PHẦN III
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2020
I. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tổ chức tuyên truyền 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020); 89 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020).
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động trong nhà trường học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua. Tuyên truyền giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. An toàn giao thông…
- Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp để đảm bảo công tác vệ sinh trong phòng chống dịch Covid – 19 tại nhà trường.
 - Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tháng 03 của Đảng cấp trên.
- Thông qua kế hoạch phát triển để tuyên truyền cán bộ giáo viên về công tác sắp xếp cán bộ, vị trí việc làm và luân chuyển điều hòa và dạy Tiểu học năm học 2020-2021 để cán bộ giáo viên nắm rõ đê thực hiện tốt.
II. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 03 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
-  Ổn định nề nếp dạy và học trong toàn trường sau thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh quay lại trường.
- Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh trường lớp để thực hiện đầy đủ quy trình phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định Bộ Y tế đã ban hành.
- Tiếp tục triển khai phụ đạo học sinh yếu kém, tổ chức dạy học thêm trong nhà trường theo kế hoạch đã triển khai.
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành phát động (Thi Tin học trẻ lần thứ 7 cấp huyện, thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh các môn Văn hóa), thi HKPĐ cấp cụm huyện và chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh môn Bơi.
- Chú trọng đến đối tượng học sinh hòa nhập, học sinh yếu, học sinh giỏi 6;7;8 và thành lập đội tuyển tham gia dự thi (Tổ chức thi cấp trường). Cùng với chuyên môn phòng làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 đạt kết quả tốt. Phân công giáo viên đưa đón học sinh tham gia thi tại Vinh.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, các cuộc vận động, thi đua. Tích cực tuyên truyền về thông tư 16 về tài trợ giáo dục để củng cố sơ sở vật chất nhà trường.
-  Thực hiện công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.
- Thực hiện kế hoach hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục hướng nghiệp phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.
- Theo dõi chính sát để giải quyết các chế độ đầy đủ, kịp thời.
- Thực hiện công tác BDTX theo kế hoạch.
 - Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ; kế hoạch an toàn giao thông và an ninh trật tự; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy- cứu nạn, cứu hộ……. năm 2020.
- Tổ chức tốt dạy học chính khóa, dạy học thêm trong nhà trường, thi kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng chương trình nhà trường, kiểm tra thường xuyên theo đúng thông tư 58.
III. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
1. Lãnh đạo Công đoàn:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm. (8/3/2020)
Thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.
2. Lãnh đạo Đội TNTP.HCM:
Thường xuyên tuyên truyền HS về phòng chống dịch Covid – 19 trên hệ thống loa nhà trường và kết hợp tốt GVCN lớp để tuyên truyền.
Tổ chức học lớp đối tượng Đoàn cho HS lớp 9 đủ điều kiện nhân dịp 26/3.
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai.
Thự hiện tốt kế hoạch hoạt động đội trong tháng.
IV. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
1. Xây dựng định biên, biên chế giáo viên học sinh năm học 2020-2021.
2. Hoàn thành cập nhật hồ sơ; sổ đăng bộ, hồ sơ cán bộ công chức, viên chức nhà trường. Đón đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục kiểm tra nhiệm vụ năm học.
V. Công tác xây dựng Đảng
1. Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
2. Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đối với các đảng viên trong chi bộ năm 2020. Tổ chức chuyển Đảng chính thức đảng viên dự bị Võ Thị Bích Thảo, hoàn thành hồ sơ trình cấp trên công nhận..
3. Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo  của chi bộ đối với đơn vị.
4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên. Đăng ký rèn luyện năm 2020.
5. Hoàn thành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đảng viên và chương trình làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 sau khi lấy ý kiến Đảng viên chi bộ thông qua họp định kỳ tháng 03/2020
VI. Công tác khác:
- Tăng cường tổ chức kiểm tra các hoạt động của nhà trường..
- Tích cực tham mưu cho UBND và các ngành hổ trợ cho công tác dạy và học.
- Tổng vệ sinh trong khuôn viên Trường, phòng chống dịch Covid - 19 trong nhà trường.
Trên đây là những nội dung Chi bộ đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ tháng 02 năm 2020 và kế hoạch công tác của chi bộ tháng 03/2020 được thông qua tại cuộc họp chi bộ tháng. Chi bộ yêu cầu các đảng viên, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường quán triệt tới từng cán bộ giáo viên, công nhân viên trong toàn trường và cụ thể hóa thành nhiệm vụ của nhà trường và của từng tổ chức đoàn thể trong tháng để thực hiện.
 
  TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Phan Xuân Giang

Nguồn tin: thcsdiencat.dienchau.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay383
  • Tháng hiện tại17,051
  • Tổng lượt truy cập1,007,803
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây