Nghị Quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Thứ ba - 26/09/2023 22:32
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2023 - 2024
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG THCS DIỄN CÁT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2023 - 2024
 

Thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về “thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, được sự đồng ý của Lãnh đạo và Chi bộ Trường THCS Diễn Cát
Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Chuyên môn phối hợp với Công đoàn Cơ quan Trường THCS Diễn Cát tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động  năm học 2023-2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Cao Anh Dũng - chuyên viên Phòng GD&ĐT Diễn Châu; các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ, trưởng ban ngành địa phương xã Diễn Cát, đại hiện Hội phụ huynh cùng Viên chức, người lao động trường THCS Diễn Cát.
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động cơ quan năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2023- 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào các quy chế; các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên.
Sau quá trình thảo luận, trao đổi của các đại biểu, Hội nghị thống nhất quyết nghị:
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhà trường năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2023-2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tổng hợp ý kiến của viên chức, người lao động đóng góp vào quy chế cơ quan.
2. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị chung và chương trình công tác của nhà trường, Hội nghị tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trường THCS Diễn Cát năm học 2023-2024 như sau:
  1.  Đối với học sinh.
-  Duy trì tốt sĩ số 375/375 =100%. Không có học sinh bỏ học.
          - Xếp loại hai mặt giáo dục:
+ Kết quả rèn luyện và học tập (đối với khối 6,7,8):
 Kết quả học tập: Loại Tốt: 16% trở lên; Loại Khá: 45% trở lên; chưa đạt dưới 2%, còn lại là loại Đạt. Sau khi thi lại 100% xếp loại Đạt trở lên.
          Kết quả rèn luyện: 100% được đánh giá mức “đạt” trở lên trong đó: Loại Tốt: trên 90%; Khá: 5-10%; Đạt: dưới 2%; Chưa đạt: 0%.
Học sinh xuất sắc: 2-5%; học sinh giỏi: 15-25%.
+ Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm (đối với khối 9):
          Học lực: Giỏi: 28% trở lên; Khá 45% trở lên; Trung bình: dưới 30%; Yếu: dưới 1%;  Kém: 0%.  Sau khi thi lại đạt 100% học lực trung bình trở lên.
          Hạnh kiểm: Tốt: Trên 90%; Khá: 5-10%; Trung bình: dưới 2%; Yếu: 0%.
    Học sinh Giỏi: 28-35%; Học sinh tiên tiến: 35- 45%;
- Các chỉ tiêu khác:
        + KSCL 3 môn thi lớp 9: Vượt trên mặt bằng chung của huyện.
        + Lớp tiên tiến: 7 lớp/9 lớp = 77,8%. Lớp tiên tiến xuất sắc 3/9= 33%
        + 100% HS lớp 9 đủ điều kiện xét TN; Tỉ lệ đỗ TN: 100%.
        + Tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập: 80% (tính số học sinh đậu trên số học sinh tốt nghiệp THCS) dự kiến 76/94 em. Xếp thứ 12 trở lên trong huyện, Trong đó: Môn Toán: thứ 10 trở lên; Môn Văn: thứ 8 trở lên; Môn Anh thứ 12 trở lên; trường xếp thứ 11 trở lên.
    - HSG giỏi cấp trường:
+ Khối 6: 15/30 em gồm 3 môn Văn, Toán, Anh (5 em/môn)
+ Khối 7: 15/30 em gồm 3 môn Văn, Toán, Anh (5 em/môn)
+ Khối 8: 14/21 em gồm 7 môn (2em/môn);
+ Khối 9: 20/30 em gồm 10 môn (2 em/môn);
+ GDTC: 6 em trở lên.
- Kết quả các Kỳ thi cấp huyện:
          + HSG cấp huyện lớp 9: 17/20 (Số lượng học sinh dự thi có thể cao hơn 20 em) của 10 môn thi đạt cấp huyện, xếp vị thứ 15/29 trường trong huyện trở lên.
Toán Hóa Sinh Sử Địa Anh Văn Tin CD
1/2 2/2 1/1 1/2 2/2 2/2 2/2 2/3 2/2 2/2
          +  HSG cấp huyện lớp 8: 14/15(Số lượng học sinh dự thi có thể cao hơn 15 em) của 7 môn thi, xếp vị thứ 15/29 trường trong huyện trở lên.
Toán KHTN LS&ĐL Anh Văn Tin CD
2/2 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Trong đó: Không có môn nào dự thi không có học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện.
          + Giao lưu Olympic cấp THCS: Cấp huyện: Đạt 3 em đạt trở lên.
          + Tham gia thi nghiên cứu KHKT (nếu có) cấp huyện đạt 1 sản phẩm giải KK.
          + Tham gia tốt ngày hội Stem cấp huyện và có 1 SP đạt giải.
          + Hội KPĐ cấp huyện: Cấp huyện 1-2 huy chương vàng, 2-3 huy chương bạc; 3 huy chương đồng;
          - Kết quả các Kỳ thi cấp Tỉnh
          + Môn Văn hóa: Phấn đấu có 1 học sinh thuộc các môn lớp 9:  Vật Lý, Văn, Địa Lý.
          + Tin học trẻ (lấy từ Môn Tin học lớp 8): Phấn đấu 01 Học sinh;
       + Hội KPĐ: Đạt 1 đến 2 em được cộng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh
 
          - Kết quả các Cuộc thi, Hội thi khác (Kể cả thi trực tuyến): Tham gia đầy đủ các cuộc thi do PGD tổ chức.
          - Triển khai dạy học Tiếng Anh tăng cường mỗi khối 1 lớp trở lên với số học sinh dự kiến 25 học sinh /lớp (nếu học sinh đăng ký tự nguyện đảm bảo).
          - Triển khai giáo dục kỹ năng sống khi có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
 2. Đối với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên.
- Phấn đấu  100% CBQL, 20% GV đăng ký SKKN; NCKHSPUD; Giải pháp thực hiện đổi mới trong phương pháp quản lí và dạy học. Đạt cấp cơ sở 4 SKKN .
        - 100% CBQL, GV có ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc, quản lý giáo án điện tử của nhà trường đối với tất cả GV, 100% giáo viên đi dạy phải dùng máy tính hoặc Ipad để sử dụng giáo án đã soạn (nếu không mang máy phải in giáo án hàng ngày). Việc soạn chuyển giáo án hàng ngày lên phần mềm theo quy định. Cập nhật thường xuyên hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý nhà trường vnedu các loại như (Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, lịch báo giảng điện tử,...). Thực hiện thành thạo việc dạy học trực tuyến, cập nhật học liệu, phiếu giao bài tập về nhà trên các khóa học đã được quy định trên lms.vnedu.vn (nếu có).
          - Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường 04 giáo viên trở lên (mỗi tổ ít nhất 02 gv), thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện giỏi cấp huyện đạt 01 giáo viên trở lên (giao cho 2 tổ lựa chọn trong số GVG trường).
          - Xếp loại hồ sơ: Khá, tốt 100% .
          - Kết quả BDTX: 100% kết quả khá, tốt.
          - XL công chức, viên chức: 95% HTNV trở lên trong đó Hoàn thành tốt nhiệm vụ 90% trở lên. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20% số hoàn thành tốt nhiệm vụ.
          - Chuẩn nghề nghiệp:  100% giáo viên, CBQL đạt Loại Khá, tốt;
          - Danh hiệu thi đua: Danh hiệu LĐTT: 80% trở lên; CSTĐ: 04đ/c; UBND huyện tặng giấy khen 01đ/c.
          - Kết quả giờ dạy của giáo viên được phòng kiểm tra: 20% Giờ dạy giỏi, 80% giờ dạy Khá; không có giờ dạy TB.
3. Đối với tập thể:
+ Công đoàn: Xếp loại Hoàn thành XS nhiệm vụ
+ Liên đội : “Xuất sắc” cấp huyện
            + Nhà trường: Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tập thể Lao động tiên tiến cấp huyện.
Ngoài các chỉ tiêu cụ thể nêu trên hội nghị đã thống nhất các giải pháp nhiệm vụ mà trong báo cáo nhà trường và công đoàn đưa ra cũng như các ý kiến phát biểu của cấp trên chỉ đạo hội nghị, ý kiến phát biểu của đại diễn lãnh đạo địa phương và các viên chức-NLĐ đã góp ý tham luận tại hội nghị.
3. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra, góp phần xây dựng Trường THCS Diễn Cát ngày càng lớn mạnh. 
           
Nơi nhận:                                                                          TM. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
- Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu (B/c)                  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
- Lãnh đạo (B/c);
- Các tổ chuyên môn (T/h);
- Lưu VT, CĐ
                                                                          
                                                                                        
                  Phan Xuân Duẩn
 
 
 

Nguồn tin: Trường THCS Diễn Cát

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
  • Phương Nam Vina

    Dịch vụ thiết kế WEBSITE chuẩn SEO giúp Tăng doanh thu & Nâng tầm thương hiệu. Hãy để Phương Nam Vina biến mọi ý tưởng trang web của bạn thành hiện thực. Vẽ nên diện mạo hoàn hảo cho Website của bạn. Chỉ 2 triệu đồng bạn sẽ sở hữu website trong 24h. Giúp doanh nghiệp của bạn tỏa sáng trên Internet với một website, cửa hàng trực tuyến được thiết kế riêng bởi những chuyên gia trong lĩnh vực IT, UI/UX. Tại Phương Nam Vina, chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn và tìm ra giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề, biến những ý tưởng thành hiện thực thông qua dịch vụ thiết kế website với chi phí chỉ từ 2 triệu đồng.

      Phương Nam Vina   31/05/2024 17:28
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay350
  • Tháng hiện tại17,018
  • Tổng lượt truy cập1,007,770
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây